สัตหีบบีชดอทคอม

 
banner image-hero
images-mainmap

การเดินทาง

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอสัตหีบนั้น หากใช้รถยนตร์ส่วนตัวในการเดินทางก็สามารถเลือกเส้นทางหลักได้ 2 เส้นทาง คือใช้เส้นทางถนนสายบางนา-ตราด เป็นทางหลวงหมายเลข 34 ผ่านชลบุรี และศรีราชา ผ่านพัทยาซึ่งจะผ่านจุดท่องเที่ยวตามรายทาง หรืออีกเส้นทางหนึ่งใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง ถนนวงแหวนรอบนอก โดยไม่ผ่านหัวเมืองตามรายทางตรงมายังอำเภอสัตหีบ และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกและไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการรถโดยสาร "รถตู้โดยสารประจำทาง" ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการได้จากข้อมูลการให้บริการด้านล่างนี้.

  • ตารางเวลาการเดินรถ และเส้นทางการเดินรถ